Regulament - Festivalul Fulg de nea

2018
Festivalul de muzică pentru copii
fulg de nea
Mergi la conținut

Regulament

Festival
Festivalul se desfășoară în municipiul Brașov la Centrul Cultural Reduta, în perioada 23-25 noiembrie 2018 și este structurat pe următoarele secțiuni și categorii de vârstă:

A. Secțiunea interpretare:
1. Interpreți (soliști vocali) cu vârsta cuprinsă între 6-8 ani;
2. Interpreți (soliști vocali) cu vârsta cuprinsă între 9-11 ani;
3. Interpreți (soliști vocali) cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani;
4. Interpreți (soliști vocali) cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani.
Se ia în calcul vârsta împlinită până la data de 23 noiembrie 2018 exclusiv, data începerii concursului. În cadrul concursului NU se admit grupuri vocale.

B. Secțiunea creație:
Se va desfășura în funcție de materialul trimis de concurenți și se vor prezenta doar piese în PRIMĂ AUDIȚIE, ce se încadrează în repertoriul specific copiilor – nu este obligatoriu să fie cu specific de iarnă. Interpretul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 6-18 ani. NU există limita de vârstă pentru compozitor/textier. Este admisă O SINGURĂ piesă per interpret, un compozitor/textier având astfel posibilitatea de a înscrie mai multe piese în concurs. Piesele din aceasta secțiune NU pot fi prezentate și la secțiunea interpretare. Interpretul trebuie să aibă acceptul compozitorului/textierului de a prezenta piesa în concurs. Orice alt detaliu legat de prezentarea piesei în concurs, dintre interpret și compozitor/textier, NU privește organizatorii, respectiv juriul și se va reglementa între aceștia (compozitor/textier/interpret). Piesele ce se vor dovedi (cu suport audio, video, scris) a nu fi în primă audiție, vor fi descalificate.

PREMII
Se vor acorda ex-equo următoarele premii pentru fiecare secțiune/respectiv categorie de vârstă: premiul I (400 RON), premiul II (300 RON), premiul III (200 RON) și respectiv Trofeul FULG DE NEA (700 RON), acordat unui singur concurent, indiferent de categoria de vârstă, pentru cea mai bună evoluție din concurs. La secțiunea creație premiile vor fi acordate copiilor și câte o diplomă pentru compozitor/textier. De asemenea, se vor acorda și câte 2 mențiuni / secțiune / categorie de vârstă și diplome de participare tuturor concurenților. În afara de aceasta, se vor acorda și premii speciale cum ar fi premiul „Viva la Musica”, Premiul „Șerban Georgescu”, Premiul juriului, Premiul de popularitate etc. Juriul își rezerva dreptul de nu a acorda vreun premiu sau mențiune, precum și de a acorda alte premii în funcție de evoluția concurenților si/sau opțiunii mass-media respectiv a sponsorilor.

INSCRIERE
Înscrierea la cea de-a doisprezecea ediție a festivalului Fulg de Nea se face exclusiv prin formularul online prezent pe site (Festival>Înscriere) aferent fiecărei secțiuni în parte, până la data de 09 noiembrie ora 23.59.

Secțiunea interpretare: .
Pentru înscriere concurenții vor completa datele personale solicitate și vor atașa în formularul online o piesă de muzică ușoară din repertoriul NAȚIONAL, adecvată vârstei, în format .mp3 sub formă de 2 fișiere distincte:
- POZITIV-ul realizat cu vocea concurentului
- NEGATIV-ul piesei
respectiv
- O fotografie ARTISTICĂ (plan mediu/prim-plan)  pe fond DESCHIS și fără accesorii (diplome, trofee, microfoane etc). Vă rugăm NU trimiteți fotografii din spectacole!
MENȚIUNI
- Pozitivul trebuie să fie realizat astfel încât vocea concurentului să se distingă CLAR, FĂRĂ corecție de intonație (autotune/melodyne) și FĂRĂ efecte de voce care să altereze vocea gen chorus/flanger/modulator/short delay. Se admite un minim hall/room/plate. Acesta este un criteriu de departajare la preselecție! Piesele cu voci prelucrate sunt descalificate din start!
- Negativul poate conține și voci adiționale CÂNTATE (nu dublate) și realizate pe o linie melodică DIFERITĂ de cea interpretată de concurent.
- În cazul promovării preselecției, aceasta va fi piesa prezentată în concurs, respectiv NU va fi admisă în concurs nicio altă piesa în afara celei prezentate!

Secțiunea creație: .
Pentru înscriere concurenții vor completa datele personale solicitate și vor atașa în formularul online piesa propusă în format .mp3 sub formă de 2 fișiere distincte:
- POZITIV
- NEGATIV
respectiv
- O fotografie ARTISTICĂ (plan mediu/prim-plan)  pe fond DESCHIS și fără accesorii (diplome, trofee, microfoane etc). Vă rugăm NU trimiteți fotografii din spectacole!
- Declarație pe proprie răspundere (părinte sau compozitor), datată și semnată, atestând că piesa prezentată este în PRIMĂ AUDIȚIE și există acceptul compozitorului/textierului de a fi prezentată.

Aspecte tehnice: .
- Fotografiile trebuie să aibă extensia .jpg sau .png și să fie cu latura mică de minim 1200 pixeli, la cea mai bună rezoluție și calitate posibilă.
- Melodia (pozitiv și negativ) să fie în format MP3 codată la minim 192 Kbps - NU sunt acceptate alte formate!
- Declarația pe proprie răspundere va fi in format digital de imagine scanată (cu extensia .jpg sau .PDF) la rezoluție de 300 DPI.
- NUMELE FIȘIERELOR trebuie să conțină obligatoriu Numele și Prenumele concurentului și respectiv titlul documentului sau al piesei (ex. declarație / pozitiv / negativ etc) + implicit extensia fișierului.
Exemple:
1. Popescu Ion - Povestea mea - pozitiv.mp3
2. Popescu Ion - declaratie.pdf
3. Popescu Ion.jpg
Se vor descalifica din start interpreții/piesele care nu întrunesc cerințele de mai sus!
Pe baza audierii materialului se va face preselecția concurenților pentru fiecare categorie de vârstă în parte, la secțiunea interpretare, respectiv a pieselor la secțiunea creație. Jurizarea preselecției va avea loc în perioada 12-14 noiembrie 2018, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul festivalului, începând cu data de 15 noiembrie 2018. Rezultatele preselecției sunt irevocabile.

COSTURI
Taxa de participare la festival pentru fiecare secțiune în parte este în valoare de 150 lei și se va vira în contul Asociației "Viva la Musica" numărul RO65 RNCB 0053 0486 0929 0001, deschis la BCR Brașov - cod fiscal 14895747, menționând NUMELE și PRENUMELE participantului, SECȚIUNEA și TEXTUL “Festivalul Fulg de Nea 2018". Fără aceste mențiuni taxa NU va fi luată în considerare!
Cazarea, masa și transportul vor fi suportate de către participanți.

JURIU
Din juriu vor face parte personalități ale vieții muzicale românești, specialiști și autorități locale și naționale.
Criteriile de jurizare la secțiunea interpretare urmăresc calitățile vocale ale concurentului (intonația, impostația, pronunția, respirația, timbrul), prezența scenică (impresia artistică, costumația adecvată vârstei și piesei, coregrafia), punerea în valoare a piesei adecvată vârstei (INTERPRETARE și nu redare).
La secțiunea creație se va pune accent pe construcția piesei (linia melodică, structura armonică, orchestrația, liniile melodice secundare, construcția dinamică), textul adecvat vârstei, cât și prezentarea piesei (interpretare).

CONCURS
În concurs se va interpreta piesa trimisă la PRESELECȚIE, conform rezultatelor afișate. Toți participanții vor cânta live, fiind acompaniați de negativele trimise prin formularul de înscriere. Nu ne asumăm răspunderea asupra conținutului datelor furnizate de către dvs. în formularul de înscriere și nici asupra calității negativelor pe care le trimiteți.
facebook.com/FestivalulFulgDeNea
0766 235438
festivalulfulgdenea@yahoo.com
Înapoi la conținut